Cân bằng động tuabin thủy điện

Cân bằng động tuabin thủy điện Sông Bạc. Ban đầu tuabin bị chạm bạc do giãn nở nhiệt nên không cân bằng được. Sau khi chuyên gia Narime đo rung và phân tích chỉ ra cần điều chỉnh khe hở bạc trước khi cân bằng.

Cân bằng động tuabin thủy điện Nậm chiến. Mặc dù rất khó và nhiều đơn vị đã xử lý và ko đạt được ưu cầu. Nhưng Narime đã cân bằng động thành công và đưa 2 tổ máy vào vận hành tốt.