Kỹ thuật chẩn đoán tình trạng thiết bị quay là một phần của kỹ thuật bảo dưỡng phòng ngừa PM (Preventive maintenance) và TPM (Total Preventive Maintenance). Đây là những kỹ thuật bảo dưỡng được sử dụng phổ biến trên thế giới hiện nay

Nhằm mang đến hiệu quả hơn trong việc xây dựng và vận hành kỹ thuật bảo dưỡng phòng ngừa, Narime hân hạnh được giới thiệu quý khách dịch vụ tư vấn. Những mảng Narime tư vấn bao gồm:

  • Tư vấn thiết kế hệ thống giám sát tình trạng thiết bị quan trọng như máy nghiền, hộp số, quạt …
  • Tư vấn xây dựng hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa PM (Preventive Maintenance) và TPM (Total Preventive Maintenance)
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý thiết bị và tình trạng thiết bị trong nhà máy
  • Tư vấn xây dựng đội bảo trì các thiết bị quay trong nhà máy