Giải pháp hệ thống giám sát rung động trực tuyến (online) được sử dụng cho những thiết bị quan trọng trong nhà máy. Ưu điểm của hệ thống:

  • Thiết bị được giám sát 24/24
  • Giám sát an toàn, phòng ngừa tai nạn, sự cố
  • Cảnh báo sớm hư hỏng ngay khi có lỗi xuất hiện

Narime cung cấp nhiều giải pháp như sau: