Narime cung cấp giải pháp giám sát rung động cho hệ thống quạt công nghiệp. Đây là giải pháp được sử dụng nhiều trong các nhà máy thép, xi măng…

Các lỗi cần giám sát:

 • Mất cân bằng
 • Lệch khớp nối
 • Lỏng bulong chân đế
 • Hư hỏng vòng bi
 • Cong trục

Vị trí gắn cảm biến đo:

2 gối đỡ quạt

1_trucvit2_trucvit

Các giải pháp:

 • Giám sát 2 kênh VC-1100

3_trucvit

Các phép đo:
 • Độ rung tổng quát RMS, đơn vị đo mm/s
 • Dải tần: 2…1000 Hz và 10…1000 Hz
 • Chỉ số tuổi thọ vòng bi BCU
Sơ đồ cấu hình hệ thống

4_trucvit

Giám sát 2 kênh VC-1500

5_trucvit

 • Cảm biến: gia tốc và nhiệt độ AS-062T
Các phép đo:
 • Độ rung tổng quá RMS đơn vị mm/s
 • Chỉ số tuổi thọ vòng bi BCU
 • Nhiệt độ tại bề mặt gối đỡ
Sơ đồ cấu hình hệ thống

6_trucvit

Giám sát 3 kênh VC-6000 Compact

7_trucvit

 • Cảm biến: Gia tốc, vận tốc, chuyển vị, nhiệt độ, áp suất
 • Phép đo rung động: Tùy theo cấu hình lựa chọn

Sơ đồ cấu hình hệ thống

8_trucvit