Cân bằng động cho các thiết bị quay tại nhà máy Alumin Nhân Cơ

Trong tháng 9/2016, Narime đã kí kết hợp đồng dịch vụ cân bằng động với nhà máy Alumin Nhân Cơ. Narime tiến hành kiểm tra, cân bằng các thiết bị quay có dấu hiệu bị rung động tại nhà máy. Sau quá trình kiểm tra, đội kỹ thuật Narime đã tiến hành cân bằng 18 thiết bị và đưa ra khuyến cáo cho hàng chục thiết bị khác.

14479617_544162249126007_7111072960260293862_n

14495312_544162292459336_8172381860841270769_n

Việc cân bằng lại các thiết bị quay trong nhà máy đã giúp nhà máy Alumin Nhân Cơ hoạt động thuận lợi, giúp giảm thiểu chi phí do sự cố phát sinh. Kiểm tra đồng loạt các thiết bị quay luôn là bước quan trọng trong thời gian bảo dưỡng, thực hiện tốt công tác này sẽ giúp giảm sự cố, tăng hiệu suất sản xuất của nhà máy.