Cân bằng quạt tháp sấy phun – Gạch men Tasa

Ngày 10-11-2016, đội cân bằng Narime đã tiến hành kiểm tra quạt tháp sấy phun cho nhà máy gạch men Tasa, KCN Thụy Vân, Việt Trì.

untitled

Thông số quạt:

  • Công suất động cơ: 200 kW
  • Tốc độ làm việc: 1350 vòng/phút (tại tần số dòng điện 42Hz)
  • Tốc độ tối đa: 1500 vòng/phút (tại tần số dòng điện 50Hz)
  • Đường kính cánh: 1300 mm

Thiết bị sử dụng: VibroPort 80 của hãng Bruel & Kjaer Vibro, đầu đo ASA063

Tiến hành kiểm tra độ rung tại 2 gối quạt:

untitled

Qua phổ rung động đưa ra nhận xét độ rung chủ yếu từ nguyên nhân mất cân bằng, đội Narime đã tiến hành cân bằng động và kết quả sau quá trình cân bằng

untitled

Độ rung đạt về 1.38 mm/s và 2.62 mm/s ở tốc độ 1350 v/p đạt theo tiêu chuẩn 10816-3, đảm bảo cho quạt hoạt động lâu dài.