Chẩn đoán tình trạng tuabin thủy điện Ngòi Phát 20/12/2016

Ngày 20/12/2016, đội kỹ thuật Narime đã tiến hành kiểm tra đo rung động 03 tuabin thủy điện Ngòi Phát trước khi tiến hành sửa chữa. Đây là công việc quan trọng cần tiến hành trước và sau mỗi đợt sửa chữa nhằm xác định hư hỏng cần sửa chữa, kiểm tra xem có sai sót trong quá trình lắp đặt lại.

Phép đo được tiến hành đầy đủ ở 3 ổ hướng mỗi tuabin:

untitled

Điểm đo tại ổ hướng trên (UGB)

untitled

Điểm đo tại ổ hướng dưới (LGB)

untitled

Điểm đo tại ổ hướng tuabin (TGB)

untitled

Giá trị hiển thị phép đo độ đảo bằng cảm biến không tiếp xúc

untitled

Biểu đồ Polar tại chế độ 100% tải

Sau quá trình kiểm tra, Narime kết luận tuabin đạt tiêu chuẩn mức B theo ISO 10816-5 và 7919-5, mức độ cho phép làm việc bình thường.