Lắp đặt hệ thống giám sát online Thủy điện

Hệ thống giám sát rung đảo 1800 thay thế cho hệ thống cũ của thủy điện Quảng Trị. Ưu điểm của hệ thống là gọn nhỏ, lắp đặt đơn giản và đáp ứng được các yêu cầu cần thiết cho 1 hệ thống giám sát online