Phân tích hộp số 561-RM1 xi măng Công Thanh

Ngày 11/01/2016, cán bộ của nhà máy xi măng Công Thanh tiến hành đo đạc độ rung của hộp số 561-RM1 và gửi dữ liệu đo cho cán bộ của Narime phân tích. Các phân tích được đưa ra:

untitled untitled2 untitled3 untitled4 untitled5 untitled6

  • Vòng bi tại một trong 4 bánh răng hành tinh bắt đầu có vấn, cần theo dõi thường xuyên để dự báo thời điểm mức nền sẽ đạt giới hạn cho phép.
  • Cặp bánh răng Z1/Z2, Z3/Z4 chưa thấy có dấu hiệu hư hại.
  • Cặp bánh răng Z5/Z6 có hiện tượng mòn, mức độ vừa phải, cần phải theo dõi thêm vị trí các dải band xung quanh GMF3 và 2xGMF3 để dự báo tốc độ phát triển.

Những ý kiến đưa ra của Narime được nhà máy lưu tâm và phục vụ tốt cho công tác bảo dưỡng của nhà máy.