Phần mềm phân tích và chẩn đoán rung động thiết bị

Hãng Bruel & Kjaer Vibro là hãng đi đầu trong việc phát triển các phần mềm phân tích và chẩn đoán rung động hỗ trợ người sử dụng. Đối với mỗi dòng thiết bị giám sát rung động khác nhau, BKV phát triển các phần mềm phù hợp khác nhau.

Loại:

Mô tả

Đối với các thiết bị giám sát cầm tay như Vibrotest 80 hay Vibroport 80, hãng phát triển các phần mềm Report & Route Manager (thu nhận, xây dựng cây dữ liệu) và Report & Examiner Software (phân tích, chẩn đoán rung động thiết bị)

Phần mềm Report & Route Software

2j

Phần mềm Report & Route Software

Đối với các thiết bị giám sát trực tuyến, hãng BKV phát triển các phần mềm phù hợp các thiết bị này như Control Centre, 7126, 7126+. Ưu điểm của các phần mềm này là khả năng thu và hiển thị dữ liệu liên tục, thiết lập các mức cảnh báo, lưu trữ giá trị tự động vào server.

3j 4j

Phần mềm 7126

Phần mềm 7126